Brukervilkår GoodOnes

Innledende bestemmelser

Disse vilkårene og betingelsene («Brukervilkårene») regulerer din bruk av tjenesten GoodOnes i vår app («Tjenesten»). Tjenesten tilbys av Mötesplatsen i Norden AB, org.-nummer 556605-4192 («Good Ones», «vi» eller «oss»).

Det detaljerte omfanget av og innholdet i Tjenesten kan du til enhver tid finne på www.goodones.no og i tilhørende apper.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom Brukervilkårene. De kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil varsle deg, dersom vi gjør vesentlige endringer i Brukervilkårene som krever ditt samtykke.

Personvern

Vår Personvernpolicy forklarer hvordan vi behandler personopplysninger og ivaretar ditt personvern når du bruker Tjenesten. Ved å godta disse Brukervilkårene samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.

Aldersgrense

Du må være 18 år for å bruke tjenesten.

Avgift for tjenesten og ulike typer av medlemskap

Du bruker vår Tjeneste ved å laste ned vår app via iTunes-kontoen din i App Store eller tilsvarende i Google Play. Tjenesten krever at du fyller ut litt informasjon om deg selv og bekrefter din identitet med BankID. Tjenestens innhold og de ulike nivåene av medlemskap som til enhver tid tilbys presenteres på www.goodones.no og i tilhørende apper. De oppgitte prisene er inkludert mva. Vi har rett til når som helst å endre gebyrene for Tjenesten, men så lenge abonnementet ditt løper blir du ikke berørt av en eventuell prisøkning. Vi kan også når som helst velge å legge til (eller fjerne) ulike typer medlemskap.

GoodOnes tilbyr for tiden følgende nivåer av medlemskap i Tjenesten.

Gratis medlemskap

Som gratis medlem kan du lage en personlig presentasjon, matche og chatte med andre single på GoodOnes. Du har også tilgang til å sende med SveipMeldinger når du liker noen.

Premium-medlemskap

Med Premium-medlemskap har du tilgang til alle funksjonene i Tjenesten, for eksempel å skape en personlig presentasjon, matche og chatte med andre single på GoodOnes. Se hvem som liker deg, muligheten til å angre dine venstresveip og se alle du har passet på nytt. Du får også flere SveipMeldinger å sende per dag.

Avtaletid/oppsigelse

Hvis du har et medlemskap som er gratis, gjelder dette fra du lastet ned vår app, fylte ut nødvendig informasjon og bekreftet din identitet med BankID. Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap av Tjenesten, kan du når som helst gjøre det i appens innstillinger. Om du har et medlemskap som du har betalt for gjelder et slikt medlemskap fra den dagen du kjøpte ditt medlemskap.

Av medlemskap som ikke er kostnadsfrie kan man velge mellom et uke-, måned- eller flermånedersabonnement. Kjøp av et slikt medlemskap gjøres via iTunes-kontoen din i App Store eller tilsvarende på Google Play. Når ditt medlemskap løper ut blir det fornyet fortløpende til samme pris og med den samme tidsperioden du opprinnelig valgte helt til du selv avslutter det i iTunes-kontoen din i App Store eller tilsvarende på Google Play. Du kan når som helst avslutte den automatiske fornyelsen ved å gå til iTunes-kontoen din i App Store eller tilsvarende på Google Play. Ved oppsagt medlemskap avsluttes dette når den siste betalte perioden har løpt ut. Hvis du trenger hjelp til å avslutte medlemskapet ditt kan du kontakte GoodOnes kundeservice.

For mer informasjon, kjøpsvilkår og angrerett:

App Stores kjøpsvilkår
Google Plays kjøpsvilkår

Angrerett

GoodOnes har rett til å si opp medlemskapet ditt med tretti (30) dagers varsel. En eventuell kompensasjon betalt på forhånd for Tjenesten vil i slike tilfeller bli refundert. Vi har dessuten rett til å avslutte eller suspendere medlemskapet ditt uten forvarsel hvis du på vesentlig måte eller gjentatte ganger bryter noen av bestemmelsene i disse Brukervilkårene.

For mer informasjon, kjøpsvilkår og angrerett:

App Stores kjøpsvilkår
Google Plays kjøpsvilkår

Bruk av tjenesten og mer

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke overføres til eller brukes av en annen. Du er ansvarlig for at din påloggingsinformasjon ikke faller i gale hender. Hvis du tror at noen kan ha fått adgang til din påloggingsinformasjon, vennligst kontakt vår kundeservice.

Du kan ikke bryte norsk lov, og du må følge våre regler. Tjenesten kan kun brukes til ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke Tjenesten på en slik måte at GoodOnes eller andre blir utsatt for uleilighet eller skade. Det er ikke tillatt å ha mer enn ett medlemskap av Tjenesten, og du er ansvarlig for å gi sannferdig informasjon innenfor rammene av Tjenesten. Vi oppfordrer deg også til å være forsiktig hvis du velger å møte noen gjennom Tjenesten.

Du godtar at din tilgang til Tjenesten og opplysningene du har oppgitt innenfor rammene av Tjenesten kan stenges eller slettes hvis GoodOnes vurderer at du har brutt våre regler.

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller andre grunner. Vi vil, så sant det er mulig, gi deg informasjon om eventuelle begrensninger av tilgjengeligheten

Brukergenerert innhold

Du har mulighet til å delta direkte i Tjenesten f.eks ved å skape noe, vise valgt informasjon, skrive egne innlegg eller meldinger og laste opp bilder. Materialer som du selv legger inn i Tjenesten omtales nedenfor som «Brukergenerert innhold». Legg merke til at GoodOnes ikke forhåndsgransker Brukergenerert innhold før det gjøres tilgjengelig for andre. Du er derfor selv ansvarlig for Brukergenerert innhold.

Du er ansvarlig for at Brukergenerert innhold ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett eller varemerkerettigheter (enten materialet selv eller at du gjør det tilgjengelig), og at det ikke ellers er i strid med lover eller moralske retningslinjer. Du garanterer dermed at du innehar eller har fått de nødvendige rettighetene for bruk. Dette innebærer for eksempel at du garanterer at det Brukergenererte innholdet ikke inneholder beskyttede åndsverk, som musikk, film, bilder, logoer eller annet materiale som du ikke har tillatelse til å bruke.

Du garanterer at du har sørget for at personer som kan identifiseres i Brukergenerert innhold (for eksempel på et bilde eller bare gjennom navnet) er klare over hvordan materialet skal brukes, og at de har gitt sitt samtykke til å medvirke i det Brukergenererte innholdet.
Hvis det viser seg at det materialet som du bidrar med innenfor rammen av Tjenesten og dens funksjoner bryter disse Brukervilkårene, lover eller andre forskrifter har GoodOnes rett til å fjerne slikt materiale.

GoodOnes har intet ansvar for enkelt medlemmers handlinger, materiale eller opplysninger. Dette omfatter f.eks. men ikke utelukkende om noen har publisert falske opplysninger om seg selv. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig hvis du velger å møte noen gjennom Tjenesten.

Følgende er ikke tillatt på GoodOnes

Bryter du noen reglene over kan din brukerkonto bli slettet. Dette gjelder selv om du er et betalende medlem.(Premium-avgiften refunderes ikke). GoodOnes har rett til å nekte nytt medlemskap til de personer som tidligere har fått sin brukerkonto slettet. GoodOnes forbeholder seg retten til å innhente nødvendig informasjon for å kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om brudd på disse reglene. I perioden en slik undersøkning pågår kan GoodOnes komme til å blokkere medlemmets tilgang til tjenesten. GoodOnes beslutter etter avsluttet undersøkelse, i hvert enkelt tilfelle, hvilke tiltak som skal gjennomføres. Disse tiltakene kan i verste fall komme til å inkludere en politianmeldelse og permanent utestengelse fra tjenesten.

Lenker til samarbeidspartneres nettsteder og andre nettsteder

Innenfor rammen av Tjenesten leveres lenker til samarbeidspartneres nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av GoodOnes og vi er derfor ikke ansvarlige for innholdet på disse lenkede nettstedene, eller for webcasting eller andre typer overføringer som finner sted fra lenkede nettsteder.

Immaterielle rettigheter

GoodOnes, eller GoodOnes’ lisensgivere, innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og annet materiale og informasjon som er gjort tilgjengelig for deg gjennom din bruk av Tjenesten. Det samme gjelder for den underliggende programvarekoden for Tjenesten. Slikt materiale og opplysninger kan ikke benyttes på annen måte enn innenfor rammene for normal bruk av Tjenesten.

Overdragelse

Du godtar at kontrakten du har inngått med GoodOnes ved å godta Brukervilkårene kan bli overført til et annet selskap eller til tredjepart i forbindelse med et eiendelskjøp eller en virksomhetsoverdragelse som inkluderer tjenesten.

Endringer i vårt tilbud

Vi kan når som helst og uten varsel beslutte å avvikle Tjenesten eller erstatte Tjenesten med en annen tjeneste. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å terminere din tilgang til Tjenesten, som vil skje etter at du har fått informasjon om dette, for eksempel i form av en e-post til din registrerte e-postadresse. En eventuell kompensasjon betalt på forhånd for Tjenesten vil i slike tilfeller bli refundert.

Endringer i brukervilkårene

GoodOnes har rett til å endre innholdet i Tjenesten eller disse Brukervilkårene fra tid til annen. I den grad vi gjør vesentlige endringer som krever ditt samtykke vil vi imidlertid innhente samtykke fra deg før endringen trer i kraft. For å presisere: en slik endring trer derfor ikke i kraft før du har godkjent den.

Ansvarsfraskrivelse

GoodOnes garanterer ikke for eller bærer noen form for ansvar for at innholdet i medlemmenes brukerprofiler eller deres bruk av GoodOnes tjenester eller bærer noen form for ansvar for eventuelle konsekvenser av at innholdet i medlemmenes profiler er uriktig, mangelfullt osv. GoodOnes har heller ikke ansvar for medlemmenes handlinger, herunder om noen legger ut falske opplysninger om seg selv.

Gjeldende lov og tvister

Norsk lov skal gjelde for Tjenesten og disse Brukervilkårene. Tvister relatert til Tjenesten eller disse Brukervilkårene, skal avgjøres av en norsk domstol. Du kan også ta kontakt med Forbrukerrådet, les mer på forbrukerradet.no.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående disse Brukervilkårene, kan du kontakte oss på policy@goodones.no eller på:

Mötesplatsen i Norden AB
Svärdfiskgatan 4
432 40 Varberg