Personvernpolicy GoodOnes

GoodOnes respekterer personvernet ditt, og vi er derfor opptatt av å sikre dine personopplysninger. Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å holde sikre dine personopplysninger og sørge for at personvernet ikke blir krenket. GoodOnes behandler personopplysninger når du bruker appen vår (heretter samlet omtalt som «tjenesten»), og vi gjør det i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. I denne Personvernpolicy forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet. Vi oppfordrer deg til å lese disse personvernreglene nøye. Personopplysningsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i disse reglene er Mötesplatsen i Norden AB, 556605-4192, Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg (”vi”).

Sentrale begreper

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personlig informasjon er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresser og din brukeratferd når du bruker tjenestene også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, som for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysninger skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi inn

Vi innhenter personopplysninger i forbindelse med registrering av en konto og din påfølgende bruk av tjenestene. For å gi deg en best mulig oversikt over hvordan personopplysningene blir behandlet, har vi delt dem inn i to kategorier basert på hvordan de er samlet inn.

Informasjon du selv gir oss

Når du logger deg på Tjenesten, oppretter en konto, bruker kontoen din, og ellers utfører aktiviteter innenfor Tjenesten, gir du oss aktivt informasjon om deg selv. Denne informasjonen inkluderer navn, alder, kjønn, geografisk sted, e-postadresse, foto, liker, yrke, høyde, antall barn, om du vil ha barn, treningsvaner, tobakksbruk og kommunikasjon med andre kontoer i Tjenesten som for eksempel når du liker noen, skriver og leser meldinger. Noe av informasjonen du gir oss er såkalte sensitive personopplysninger f.eks. informasjon som avslører seksuell legning. Noen opplysninger du oppgir når du oppretter en konto, blir vist for andre brukere av tjenesten.

Vi benytter BankID for verifisering av din identitet, kjønn og alder, og mottar da ditt personnummer fra gjennom BankID. Personnummeret ditt blir pseudonymisert og lagret av GoodOnes for å sikre en trygg og sikker tjeneste.

Når du oppretter en GoodOnes-konto ved hjelp av Facebook, samler vi inn data fra din Facebook-profil. Følgende data vil bli samlet inn fra Facebook og lagret i din brukerprofil på GoodOnes: Facebook-ID, navn, fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, Facebook-bilde og dine siste 100 likte Facebook-sider, såkalte likes.

Når du gir tilgang til din Facebook-profil har du muligheten til å redigere hvilken informasjon du vil oppgi til GoodOnes. Husk at dine likes kan inneholde sensitiv informasjon som for eksempel religion og politisk tilhørighet.

Noen opplysninger du oppgir når du oppretter en konto, blir vist for andre brukere av tjenesten. Vi vil gjøre deg oppmerksom på hvilken informasjon det er.

Data som samles inn når du bruker tjenestene

Når du bruker tjenestene med kontoen din, får vi opplysninger om din bruk. Denne informasjonen inkluderer din atferd på appen og hvordan du bruker tjenestene. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

Hvorfor vi behandler og deler informasjonen din

Vi behandler personopplysninger dine for følgende formål:

Gjøre tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din

Vi behandler personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med dem. Personopplysninger behandles også med det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av tjenesten vår til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem på GoodOnes. Hvis du velger ikke å tillate at vi behandler disse opplysningene, kan vi ikke levere tjenesten til deg.

Besvare henvendelser til kundeservice

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne besvare eventuelle spørsmål du sender oss via e-post eller telefon i forbindelse med tjenesten.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg kundeservice når du kommuniserer med oss. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst. Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi deg brukerstøtte hvis du gjør dette.

Personaliserte tilbud, anbefalinger og annonser

Vi ønsker å kunne gi deg anbefalinger, tilpassede tjenester og relevante annonser basert på dine interesser og atferden din når du bruker Tjenesten. Det kan være anbefalinger om produkter og tjenester basert på hva du har lest eller kjøpt, eller basert på hva andre brukere med lignende atferdsmønster har vist interesse for. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan få relevante annonser ut fra atferdsmønsteret ditt, alderen din og andre opplysninger vi har om deg. Vi kommer ikke til å bruke noen av de sensitive personopplysningene du har gitt oss til markedsførings- eller annonseringsformål.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

Analysere markedstrendene og videreutvikle Tjenesten

Vi bruker personopplysninger med det formål å utføre brukersegmentering, analysere og forstå markedstrendene og derigjennom å forbedre og utvikle nettsidene, appene, tilbudene og tjenestene våre. Vi gjør dette ved å analysere hvordan brukere klikker og bruker tjenesten vår.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å analysere markedstrendene for å videreutvikle tjenesten. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

For å hindre, begrense og etterforske misbruk

Vi bruker personopplysninger angående brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og utrede ulike former av misbruk av Tjenesten. Med misbruk mener vi blant annet oppretting av falske profiler, «spamming», trakassering, forsøk på å logge inn på noen andres konto, atferd som er i strid med Brukervilkårene eller andre vilkår for Tjenesten samt annen atferd som er forbudt ved lov.

Vi mottar hver enkelt brukers personnummer gjennom BankID. Personnummeret blir pseudonymisert og lagret av GoodOnes og benyttes til å verifisere navn, kjønn og alder slik at andre brukere kan være sikre på at hver person er den de utgir seg for å være. Vi bruker også det pseudonymiserte personnummeret til å sikre at personer som er utestengt på grunn av misbruk av tjenesten ikke oppretter ny konto hos oss.

Hvis vi identifiserer misbruk av kontoen eller tjenestene, og for å hindre fortsatt misbruk, kan vi overlevere informasjon om din enhet eller IP-adresse ved bruk av en identifiseringstjeneste.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å forebygge, begrense og utrede misbruk. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen, men for dette formålet kan vi henvise til tvingende berettigede interesser som veier tyngre enn protesten din.

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, f.eks. hvis en myndighet trenger visse opplysninger for å oppfylle forpliktelser i henhold til bokføringslovgivningen.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle disse forpliktelsene.

Overføring av personopplysninger

Personopplysningene dine vil bli behandlet og delt i det omfang det er relevant for å oppnå formålene som er angitt i disse personvernreglene.

For bestemte formål deler vi opplysninger med våre samarbeidspartnere som leverer tjenester som serverdrift, e-posttjenester, markedsføring, dataanalyse og kundeservice. Leverandøren får i slike tilfeller bare tilgang til opplysninger som er relevante for formålet. I slike tilfeller har vi inngått en såkalt databehandleravtale som gjør det mulig for oss å kontrollere utleveringen av personopplysninger.

Personopplysninger kan bli overført til tredjepart i tilfelle virksomheten eller en del av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med denne delen selges, flyttes eller overdras. Vi kan også komme til å utlevere opplysningene dine hvis vi pålegges å gjøre det som følge av rettslig forpliktelse, domstolsbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig for å bistå ved etterforskning av lovbrudd eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Hvis det foreligger mistanke om at du har begått et lovbrudd i forbindelse med bruken av kontoen din eller Tjenesten, kan opplysninger bli utlevert til myndighetene på forespørsel.

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på annen måte utlevere personopplysninger utover det som er angitt i disse personvernreglene.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine, inkludert sensitive personopplysninger, til tredje land, dvs. land utenfor EU/EØS. Hvis vi gjør det, kommer vi til å inngå avtale og treffe andre tiltak i henhold til gjeldende lovkrav.

Oppbevaring og sletting av informasjon

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernpolicy. Når dine personopplysninger ikke lenger er relevante for de formålene som de har blitt samlet inn for, vil vi slette eller anonymisere dem, inkludert eventuelle logger eller annen backup-informasjon.

Hvilke rettigheter har du, og hvordan utøver du dem?

Opplysningene er dine, og du har sterke rettigheter. Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine. Du har også rett til å få opplysningene vi har lagret om deg rettet eller slettet i henhold til loven. Du kan også kreve at behandlingen begrenses hvis du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har også rett til å få utlevert visse opplysninger i et digitalt format eller få opplysningene overført til et annet selskap hvis du ønsker det, såkalt rett til dataportabilitet. Disse rettighetene er forklart mer detaljert nedenfor, og vi beskriver også hvordan du går frem for å utøve noen av rettighetene dine. Hvis du ikke vet om vi behandler personopplysningene dine, kan du be om bekreftelse på det ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine.

Vi minner om at det finnes noen unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis tilgang til visse opplysninger på grunn av hensynet til andres rettigheter og friheter, eller at visse personopplysninger ikke kan slettes fordi lovgivning eller andre hensyn stiller krav til lagringstid.

Hva innebærer det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet?

Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at personopplysningslovgivningen blir fulgt. Hvis du som enkeltperson mener at vi behandler personopplysninger på en uriktig måte, kan du klage til Datatilsynet.

Avslutte kontoen din

Du kan avslutte kontoen din ved å velge å slette kontoen i appen. Etter at din konto er slettet så lagrer vi dataen i 2 uker for å kunne undersøke eventuelle rapporter eller misbruk. Men det er ett unntak: i tilfelle mistanke om misbruk av kontoen lagrer vi bestemte opplysninger i 12 måneder slik at vi kan undersøke og forhindre gjentatte overtredelser eller brudd.

Sikkerhet

Vi opprettholder rutiner og tiltak for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til dine personlige data, og at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lov. Disse tiltakene omfatter risikovurderinger, gjennomføring av organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av data og oppfølgende forespørsler om tilgang til, retting, blokkering og sletting av personopplysninger.

Bruk av informasjonskapsler og andre teknologier

Vi bruker cookies, pikselkoder, lokal lagring og andre teknologier for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne. Les mer om Cookie Policy.

Endringer

Vi kan foreta endringer i personvernreglene våre. Den nyeste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig her. Ved oppdateringer som har avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av angitte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke har avgjørende betydning for behandlingen, men som kan ha avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon til vår tjeneste i god tid før oppdateringene blir gjeldende.

Personopplysningsansvar

Tjenesten leveres av Mötesplatsen i Norden AB, og det er også Mötesplatsen i Norden AB som er personopplysningsansvarlig.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller synspunkter angående disse personvernpolicyene, er du velkommen til å kontakte oss på policy@goodones.no eller på:

Mötesplatsen i Norden AB
Svärdfiskgatan 4
432 40 Varberg

Du er også velkommen til å kontakte vårt personvernombud (Data Protection Officer) via kontaktskjemaet du finner her.